Hovedseksjon

Oslostandarden for AKS

two hands shaking

Oslostandarden beskriver hvilke forventninger elever, foresatte, ansatte og skoleledere kan ha til Aktivitetsskolen i Oslo og skal sikre likeverdighet i tilbudet på tvers av skolene.

Til høyre finner du Oslostandarden på flere språk. Under finner du vår lokale tilpasning slik at du som forelder vet hva vi på Tøyen AKS kan forvente av deg og hva du kan forvente av oss. Godt samarbeid mellom dere og oss er nøkkelen til god utvikling for barna!

Lokal tilpasning av Oslostandarden for Tøyen AKS