FAU

Informasjon om Tøyen skoles FAU            

FAU er Foreldrenes Arbeidssutvalg. Alle klasser på Tøyen skole velger en representant fra klassen til FAU.

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellomskolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • saker fra klassekontaktene
  • skolepolitiske saker
  • informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • informasjon fra driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder i god til før møtet.

FAU-leder er Bjarte Breteig

Til høyre vil du finne møteinnkallinger og referater fra FAU