FAU

FAU er forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg. Utvalget er rådgivende for skolen, og er et bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape et trygt og godt læringsmiljø for våre barn.

Hver klasse velger én eller flere representanter blant de foresatte i klassen til FAU på det første foreldremøtet etter sommerferien. Disse velges for ett år.

Som foresatt-representant har du en unik mulighet til å:

  • Påvirke elevenes skolehverdag
  • Samarbeide med lærere og skoleledelsen
  • Holde deg informert om hva som skjer på skolen
  • Bli kjent med andre foresatte på skolen

FAU møtes ca. en gang i måneden, og måtene er åpne for alle skolens foresatte. Har du en sak du ønsker å ta opp, kan dette formidles via din klasses foresatt-representant eller meldes direkte inn til FAU-leder i god til før møtet.

Leder: Veslemøy Blokhus Langvik veslemoybl@gmail.com

Nestledere:

Hanh Nha Ruyter hanh.nha@gmail.com og Sigurd Fredeng sigurd.fredeng@oslo.online.no

Til høyre vil du finne møteinnkallinger og referater fra FAU

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Leder: Veslemøy Blokhus Langvik    veslemoybl@gmail.com

Nestledere:

Sigurd Fredeng   sigurd.fredeng@oslo.online.no

Hanh Nha Ruyter   hanh.nha@gmail.com