Hovedseksjon

FAU

FAU er forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg. Utvalget er rådgivende for skolen, og er et bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape et trygt og godt læringsmiljø for våre barn.

Hver klasse velger én eller flere representanter blant de foresatte i klassen til FAU på det første foreldremøtet etter sommerferien. Disse velges for ett år.

Som foresatt-representant har du en unik mulighet til å:

  • Påvirke elevenes skolehverdag
  • Samarbeide med lærere og skoleledelsen
  • Holde deg informert om hva som skjer på skolen
  • Bli kjent med andre foresatte på skolen

FAU møtes ca. en gang i måneden, og måtene er åpne for alle skolens foresatte. Har du en sak du ønsker å ta opp, kan dette formidles via din klasses foresatt-representant eller meldes direkte inn til FAU-leder i god til før møtet.

Leder:

Nina Alnes Haslie nina.haslie@gmail.com

Nestledere:

Veslemøy Blokhus Langvik veslemoybl@gmail.com  

Sigurd Fredeng sigurd.fredeng@oslo.online.no

 

Til høyre vil du finne møteinnkallinger og referater fra FAU

FAU representanter Tøyen skole