Hovedseksjon

Andre aktiviteter

children playing colourful

Aktiviteter som blir utført uten innleide instruktører er:

  • Bingo: Vi bruker en engelsk nettside som leser opp tallene for oss. Elevene får øvelse i engelsk og tallforståelse
  • Forming: Utfordrer elevenes kreative side gjennom fin-og grovmotorikk
  • Gymsal/lekesal: Utfordrer elevenes grovmotoriske og sosiale ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter som f.eks stikkball, stivheks, kanonball osv.
  • Legorommet: Utfordrer barnas kreativitet og motoriske ferdigheter. 
  • Musikklek/lek og konkurranse: Utfordrer elevenes grovmotoriske og sosiale ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter som f.eks stolleken, stopp dans, rødt/grønt lys osv.
  • Sjakk: Vi jobber med problemløsning og koordinasjon. 
  • Frilek (inne/ute): Her får elevene "fritt" spillerom til å utføre selvvalgte aktiviteter både inne og ute f.eks inne: konstruksjonslek, tegning, kortspill osv. Ute: Klatrestativ, løping, husking osv.
  • Leksehjelp på 4.trinn: Eleven får hjelp med leksene sine 2 dager i uka.