Hovedseksjon

Kontakt AKS

Adresse: Hagegata 19, 0478 Oslo

 

Epost AKS- leder: Ingunn Smørgrav

 

Kontaktpersoner på basene:

OBS: Baselederne nås lettest tidsrommet kl.13:00-16:00. Resten av dagen jobber de i skolen/er opptatt i møter.