Kontaktpersoner på basene:

OBS: Baselederne nås lettest tidsrommet kl.13:00-16:00. Resten av dagen jobber de i skolen/er opptatt i møter.

 

 

OBS: Mellom 16:00-17:00 er vi ikke tilgjengelig på mobiltelefonene, men kan nåes på 23 40 99 70!