Hovedseksjon

Rutiner ved sykdom eller skade

Ved sykdom

Lærer avgjør i samråd med eleven om eleven må sendes hjem. Skolen varsler foresatte og gjør avtale om henting av eleven. 

Ved skader

Skolen varsler foresatte og gjør avtaler om henting av eleven. Dersom det er nødvendig å komme raskt til lege/legevakt, sørger skolen for å få eleven dit. Foresatte møter da eleven der.
Eventuelle utgifter til drosje eller legebesøk betales av foresatte. Utgiftene refunderes eventuelt av trygdekontoret. Skademelding skrives.