Hovedseksjon

Skiskolen

Barnas skiskole

Vi er så heldige å ha fått tilbudet om ski via skiforeningen. Dette tilbudet er for 2. og 3.trinn i år. Oppstart 17.1.22 for de påmeldte barna.