Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes helse og forebygge utvikling av sykdom. Arbeidet skjer i nært samarbeid med hjemmet og skolen.  

Foresatte til elever under 16 år kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. 

Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Velg barnet det gjelder
  • Klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med helsetjenesten

 

Tøyen skole har helsesøster, fysioterapeut og skolelege knyttet til skolen. De er ansatt av bydelen og har taushetsplikt. Vi ønsker et tett samarbeid med skolens ledelse, lærere og foreldre.

Kontaktinformasjon:

 

Helsesykepleiere:

Helsesykepleier nå er fraværende til 12.oktober og

kontakt med skolehelsetjenesten gjøres via mail til postmottak.skolehelsetjenesten@bgo.oslo.kommune.no  og telefon 23 43 19 00.

 
Sissel Haugen
Trefftid: mandag 08.30-15.00 og fredag 08:30-15:00 på helsesøsters kontor.
Kan nås på telefon alle dager 08.30-15.00
Epost: sissel.haugen@bgo.oslo.kommune.no  
Tlf: 48 27 83 54
 
Fysioterapeut:
Marianne Moen
Trefftid: onsdager 08.30-15.00 på helsesøsters kontor
Tlf: 48 16 98 80
 
Psykolog:
Magdalena Kunkeova
Trefftid: Torsdag 08:30-15:00 på helsesøsters kontor, ved avtale.
Kontaktes gjennom helsesøster.

 

Les mer om skolehelsetjenesten I Osloskolen på Oslo kommunes nettsider.

 

BUP

En henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien krever vanligvis en henvisning fra fastlege. Skolelegen og psykolog kan være henvisende instans etter råd fra tverrfaglig møte.