Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes helse og forebygge utvikling av sykdom. Arbeidet skjer i nært samarbeid med hjemmet og skolen.  Tøyen skole har helsesøster, fysioterapeut og skolelege knyttet til skolen. De er ansatt av bydelen og har taushetsplikt. Vi ønsker et tett samarbeid med skolens ledelse, lærere og foreldre.

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog, som alle har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon:

 

Helsesøster:

Sissel Haugen

Trefftid: tirsdag og torsdag 08.30-12.00 på helsesøsters kontor.
Kan nås på telefon tir og tor kl 08.30-15.00

Epost: sissel.haugen@bgo.oslo.kommune.no  
Tlf: 48 27 83 54

 

Helsesøster:

Sara Horverak

Trefftid: mandag og onsdag 09:00-15:00 på helsesøsters kontor
Kan nås på telefon telefon man og ons kl 09:00-15:00.

Epost: sara.veronica.ma.horverak@bgo.oslo.kommune.no
Tlf: 48 26 00 53

 

Fysioterapeut:

Stine Eie Nilsen

Trefftid: onsdager 08.30-15.00 på helsesøsters kontor

Epost: stine.nilsen@bgo.oslo.kommune.no
Tlf: 48 16 98 79

 

Skolelege:

Tilstede etter avtale.  Kontaktes gjennom helsesøster

Psykolog:

Tilstede etter avtale. Kontaktes gjennom helsesøster

 

 

Les mer om skolehelsetjenesten I Osloskolen på Oslo kommunes nettsider.

 

BUP

En henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien krever vanligvis en henvisning fra fastlege. Skolelegen kan være henvisende instans etter råd fra tverrfaglig møte.