Hovedseksjon

Vår profil

Tøyen skole

Tøyen skole ble åpnet i 1882 og har Botanisk hage og Tøyenbadet som nærmeste nabo. Skolen har dette skoleåret  374 elever. 

Skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Tøyen skole har dyktige ansatte som jobber for at elevene har et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skolen har tett samarbeid med Oslo kulturskole og alle elever fra 2-7 trinn får opplæring på et musikkinstrument i skolens musikktimer.

Musikkprogrammet 

Tøyen skole har en satsing på estetiske fag. I særdeleshet står musikkfaget sentralt.

Alle fra 2 til og med 7 trinn får opplæring på et orkesterinstrument i skolens musikktimer. Skolen har tett samarbeid med Oslo Kulturskole, og våre musikklærere har alle høy kompetanse innenfor faget. 

I musikkfaget opplever elevene mestring. Faget utvikler kreativitet, toleranse, samarbeid, finmotorikk og sosial kompetanse.  Dette har stor overføringsverdi, og fører til bedre resultat i alle fag. Skolen holder jevnlige konserter på trinnene, det gir stolthet og glede.

Estetiske fag bygger hele mennesket og gir selvtillit og mestring. Selvtillit og mestring gir grobunn for god læring i alle fag.