Vår profil

Tøyen skole

Tøyen skole har 325 elever fra 1. til 7. trinn. Våre 30 lærere er blant de dyktigste og mest dedikerte lærerne i Osloskolen.

Vi har Munchmuseet, Botanisk hage og Tøyenbadet som nærmeste naboer.