Hovedseksjon

Om AKS på Tøyen skole

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare.

Søknadsfrist til hovedopptaket i august er 19. juni.  Deretter er det løpende opptak gjennom året. 

 

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt.

 

Har du noen administrative spørsmål kan du sende en epost til:
E-post AKS- leder: ingunn.smorgrav@osloskolen.no

 

Eventuelt ta kontakt på telefon 22666800. 

Åpningstider og kort info:

  • Helplass: 07.30 – 08.30 + skoleslutt til 17.00
  • Gratis kjernetid: Skoleslutt til 16.00
  • Klikk her for full informasjon angående pris og betaling.
  • Du kan sende en elektronisk søknad om plass på AKS ved å klikke her