Hovedseksjon

Sosiallærer

Hva gjør en sosiallærer?

Sosiallærer er en som skal hjelpe å passe på at alle har det bra på skolen. Dette gjør han eller hun blant annet gjennom samtaler i grupper og med enkelte elever, foreldre og lærere. Sosiallærer samarbeider også med utenforstående instanser som for eksempel helsesøster, BUP og PPT.

Sosiallærer kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, klasselærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f. eks noe som du synes er vanskelig på skolen, i hjemmet eller med andre elever. Alle elever er velkommen til å ta en prat, og ingenting er for dumt å spørre om!

Husk at sosiallæreren har taushetsplikt. Dersom du ønsker det, kan sosiallærer være bindeledd mellom elever, lærere, helsesøster, lege, barnevern eller andre. Det betyr at sosiallærer kan hjelpe deg med å f.eks. løse en konflikt ved å snakke med de det gjelder, eller at han/hun kan hjelpe til å få kontakt med  andre personer, som f.eks. helsesøster.

Hvem kan ta kontakt med sosiallærer?

Alle som ønsker det kan ta kontakt med meg: Elever som har noe på hjertet, elever som er bekymret for medelever, og også foreldre eller lærere.

Hvordan tar jeg kontakt med sosiallærer?

Jeg kan kontaktes til enhver tid, i friminuttet, og også ellers. Hvis jeg ikke har tid til å snakke akkurat da, så kan vi avtale en tid. Du kan også ringe meg, skrive en mail, eller legge en lapp i hylla mi på lærerrommet. Da tar jeg kontakt med deg.

Tlf: 22666880 mellom kl 08:30 og 15:00

 

 

Barnevernet

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp.

Les mer her