Hovedseksjon

Skolemelk

Skolemelk

Skolemelkordningen er en abonnementsordning der foreldre kan bestille melk og et utvalg av juice eller yoghurt som eleven får utdelt på sin skole. Ordningen er svært populær og har stor utbredelse over hele landet.

 

Klikk her for å bestille skolemelk til barnet ditt.