Hovedseksjon

Sende sensitiv informasjon

Vi ønsker at sensitiv informasjon enten sendes oss i brev, eller gis ved personlig oppmøte på kontoret. Eksempler på sensitive saker er mobbesaker og diagnoser. Da er vi sikre på at vi får informasjonen på en sikker måte, at vi får arkivert informasjonen, og at den blir arkivert på et sikkert sted. Dette er av hensyn til elevens personvern

For øvrig, hvis dere likevel sender inn informasjon vi ser på som sensitiv, i en digital kanal, gjør lærerne det de kan for å gjøre kommunikasjonen mer sikker. For eksempel så kan de fjerne den sensitive informasjonen i deres henvendelse, før de svarer dere.

Når dere melder fravær (for eksempel i Skolemelding) holder det at dere skriver at barnet er borte den aktuelle dagen. Dersom elever har forhold som krever tilrettelegging av skolen, ønsker vi at kommunikasjonen om dette skjer enten muntlig, for eksempel telefon til kontaktlærer, ved personlig oppmøte, eller i brev som sendes i post eller leveres i resepsjonen ved skolen/til lærer.