Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget har som hensikt å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. To elever, to foresatte, to av skolens ansatte, og én politisk representant fra kommunen er representert i SMU.

Representanter blant de foresatte velges for ett år, og SMU møtes ca. en gang i måneden.

Leder: Ole Pedersen (foresatt-representant)
Nestleder: Carina Rose (foresatt-representant)

Til høyre er møteinnkallinger og referater fra SMU