Hovedseksjon

PPT

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal i samarbeid med skole og foresatte å bidra til å utvikle gode læringsvilkår for elever som trenger støtte. PPT skal medvirke i tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak for barn og unge i oppvekstmiljøet. 

Les mer her