Driftsstyret

Driftsstyret er det høyeste organet på skolen. Styret består av to ansatte, to foreldre, to elever og trer kommunale representanter. Rektor er styrets sekretær.

Det skal være Driftsstyrer ved alle grunnskoler. Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer, FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.

Styret fatter de viktigste beslutningene ang drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp sajer sendt fra elevrådet, lærerenes fagforening, tilsatte og foresatte. Styret skal ha om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU- møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.