Månedsplan 2.trinn

children playing colourful

Her ligger vår oppdaterte månedsplan for 2. trinn (med unntak av ferier og inneklemte dager)