Hovedseksjon

Musikk- og kulturprogrammet

Alle elever fra 2. trinn til og med 7 trinn får opplæring på et orkesterinstrument og samspill i orkester. Skolen har tett samarbeid med Oslo Musikk og Kulturskole. 

I estetiske fag opplever elevene lettere mestring,  og fagene utvikler kreativitet, toleranse, samarbeid, finmotorikk og sosial kompetanse. Dette har stor overføringsverdi til alle fag, og fører til bedre resultat.

Estetiske fag bygger hele mennesket og gir selvtillit og mestring. Selvtillit og mestring gir grobunn for god læring i alle fag.

Ung musikant