Til alle skolestartere på Tøyen skole

Barn hopper paradis.

Mandag 3. august starter skolestarterkurs i samarbeid med AKS. Kurset varer fra 09.00-15.00. Alle 1. klassinger som er meldt på AKS deltar på dette kurset. Dersom man ikke er meldt på AKS, kan man også delta. Påmelding sendes på mail til maria.lihaug@ude.oslo.kommune.no.

 

·         Alle som er påmeldt skolestarterkurs får ukeplan tilsendt i løpet av juli.

·         Elevene må ha med to matpakker. God og sunn mat er å anbefale.

·         Elevene bør ha med skiftetøy.

Hvis barnet ditt har behov for å være på AKS før eller etter skolestarterkurset så tar dere kontakt med de ansatte på AKS.

 

Første skoledag etter ferien er mandag 17. august.

Førskolebarna møter opp i skolegården klokka 10.00. Der vil dere bli hilst velkommen av sosiallærer og assisterende rektor. Barna deles så inn i grupper med sin kontaktlærer. Barna vil så være sammen med kontaktlærer og ha sine første skoletimer. Foresatte kan være med barna og se hvor klasserommet er, men må gå når barna er på plass i klasserommet. Imens barna har skoletime, inviterer vi foresate til informasjonsmøte på skolens personalrom. Dere møter barna ute i skolegården etter endt undervisning. Etterpå er det viktig at dere feirer med deres barn, og gjør noe hyggelig med dem. Nå er de blitt store skolebarn.

 

Ta med matpakke. Skrivesaker får de låne på skolen