INNSKRIVING AV ELEVER SOM SKAL BEGYNNE I 1. KLASSE PÅ TØYEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2020/2021

Gutt og jente illustrasjon

Invitasjonen er sendt til barnets bostedsadresse slik den er registrert i Det sentrale folkeregister per 1. november 2019. Dersom foresatte ikke har samme adresse sendes invitasjonen til den av de foresatte som har samme bostedsadresse som barnet.

Merk:

Barnet skal skrives inn ved Tøyen skole selv om:

- det søkes om utsatt skolestart.

- det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole.

- familien planlegger å flytte før skolestart i august 2020.

- det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn Tøyen skole.

 

Velkommen til innskriving