Hovedseksjon

Innskriving av elever for skoleåret 2016/2017

Tid: Mandag 7. desember kl. 14.00-19.00

Sted: Kantinen i 1. etg. bygg B

Gjelder: Foresatte til barn født i 2010, samt barn født 2009 med utsatt skolestart, skal møte til innskriving på sin nærskole.

 

Barnet skal skrives inn ved nærskolen selv om:

  • Det søkes om utsatt skolestart
  • Det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • Familien planlegger flytting før skolestart i august 2016
  • Det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingskolen

 

Dersom foresatte ønsker å søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen, kan dette gjøres direkte på innskrivningsskjemaet, Nærskolen er ansvarlig for oversendelse av søknaden til den skolen foresatte ønsker plass på, og det er skolen det søkes til som skal behandle søknaden.   

 

På grunn av kapasitetsbegrensningene på skolen, må Utdanningsetaten ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn nærskolen.

 

Endelig vedtak om nærskoleplass og svar på søknader om skolebytte vil bli gitt i april/mai 2016.