Ny e-post og postadresse

Tøyen skole

Ny e-post og postadresse
Vi får ny e-post og postadresse fra og med 30. november 2018. Vennligst benytt
de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.

Fra og med 30. november 2018 får skolen vår ny e-postadresse og ny postadresse:
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Tøyen skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.