Velkomin til íslenskra gesta okkar!

Lilja Døgg Alfredsdottir

Tøyen skole ønsker velkommen til undervisningsminister Lilja Alfredsdottir og hennes følge i morgen tidlig!
Vi vil snakke om undervisning av barn med et annet morsmål enn norsk og ta et besøk i et klasserom for å se det i praksis.
Rektor