Velkommen til skolestart 21. august!

Barn som løper i gresset.

1. trinn og foresatte er velkommen i skolegården mandag 21. august kl. 10. Her får du hilse på lærerne dine og skolens ledelse, og vi går deretter samlet inn i klasserommet. Dagen avsluttes kl. 12. 

2.–7. trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 08.30. 

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 22 66 68 00 eller på e-post: toyen@ude.oslo.kommune.no.

Les også gjerne vårt velkomstbrev

Vi gleder oss til å treffe deg!