Velkommen til skolestart 20. august!

Barn som løper i skolegård

Velkommen til skolestart! 

Vi håper alle har hatt en fin sommerferie og gleder seg til skolestart! 

Vi gleder oss til å se dere! Spesielt ønsker vi velkommen til nye elever, både skolestarterne i 1.klasse og nye elever i de andre klassene. 

1.klasseelevene og foreldrene møter opp senest kl 10.00 i skolegården. Der vil elevene bli ropt opp og får møte lærerne sine. Elevene i 1.klasse vil ha skole til kl 12.00. Foreldrene deres vil bli invitert opp til møte på personalrommet etter at elevene er på plass i klasserommene. 

Elevene i 2., 3. og 4. klasse begynner 8.30.  5.,6.  og 7.klasse begynner 8.15.De har alle vanlig skoledag. 

Rektor