Velkommen til innskriving av nye 1. Klassinger

glade skolebarn

Velkommen til innskriving av nye 1. Klassinger for skoleåret 2018/2019 ved Tøyen skole

 

Vi ønsker alle nye første klassinger født i år 2012 velkommen til innskriving ved Tøyen tirsdag 12. desember kl. 15.00 -19.00

 

Innskrivingen vil skje i kantina i første etasje. Gå inn inngang B, og fortsett rett frem.

 

Trenger du mer informasjon eller har behov for kontakt med skolen, telefon 22666800 eller epost: toyen@ude.oslo.kommune.no

 

Med vennlig hilsen

 

Terje Andersen

Rektor Tøyen skole