Helsesykepleier

Helsesykepleier

Informasjon fra skolehelsetjenesten:

Fra 1.1.19 har Helsesøster endret navn til Helsesykepleier

I forbindelse med tittelendringen er det en pågående informasjonskampanje på sosiale medier. Les og se mer her https://helsesykepleier.nsf.no/

Dere finner oss på samme sted på skolen.