Foreldremøter høsten 2017

Tøyen skole

Det gode foreldremøtet - Høsten 2017

Trinn

Uke

Dato

Deltagelse fra ledelsen

1.trinn

35

29.08.17

Øyvind 

7.trinn

36

05.09.17

Hilmar

4.trinn

36

07.09.17

June

5.trinn

37

12.09.17

Hilmar

6.trinn

37

13.09.17

Hilmar

2.trinn

38

19.09.17

Øyvind

3.trinn

38

21.09.17

June