Åpning av Ola Narr stedet

Ola Narr

Høytidelig åpning ble foretatt av seremonimester og forteller Georgiana Keable og med "Innjoiking" ved samisk barnehage og Mikkel Gaup! Barna fikk hver sin diamant og sin kanelbolle fra Skatten, og Frigo, Tsk og Biblioteket bidro også med innslag. Hva plassens offisielle navn blir, avgjøres av barna i navnekonkurranse! Nå gjenstår det bare at stedet brukes mye både i skoletid og av familiene i helga. 

En svært vellykka dag, og skolen takker Fau ved Ådne Obrestad og Lala arkitekter ved Stine Bjar samt alle andre som har bidratt!