Lese, skrive, snakke & lytte

Dette er to hefter som gir tips til aktiviteter foreldre kan gjøre sammen med barna sine. De handler om det å lese, skrive, snakke og lytte. Det ene heftet er beregnet på barn fra førskolealder til 2. trinn på skolen, det andre heftet for barn fra 3. - 6. trinn. Heftene er finnes på 23 språk.

Når heftene leses er det viktig at foreldre plukker ut enkelte idéer som virker spennende å gjøre sammen. Foreldre kjenner barna sine best og vet gjerne hva de liker å holde på med. Slik kan barnas interesser og motivasjon bli utgangspunktet for valg av aktiviteter. Den beste læringen skjer jo når vi selv er motivert for å lære.

Heftene kan også benyttes som utgangspunkt i foreldregrupper og foreldremøter, der foreldre sammen diskuterer hvordan de kan støtte sine barns læring og utvikling.

MatematikkFlere av tipsene handler om barnebøker og lesing. De lokale bibliotekene kan være et flott sted for å låne bøker. Her kan foreldre og barn også få tips til aktuelle bøker som passer for barnas alder, interesser og leseferdigheter.

Klikk på den oversettelsen du ønsker av heftene i de to tabellene her.