Skole-hjem samarbeid

working together 2

Tøyen Skole følger Oslostandarden for skole-hjem samarbeid satt av Utdanningsdirektoratet. En god dialog mellom skolen og hjemmet er helt avgjørende for elevens læring og trivsel på skolen.

Utdanningsdirektoratet har definert skole-hjem samarbeid på sine nettsider.  

Klikk her for å se Oslostandard skole-hjem samarbeid - endelig versjon.pdf