Skolestarterkurs

sommerskolen

Kurset holdes av tre lærere ved skolen, ansatte ved Aktivitetsskolen og ansatte fra sommerskolen i Oslo. Kurset varer fra kl. 9.00 - 16.00 og barn med heldagsplass på Aktivitetsskolen kan benytte seg av denne fra 7.30 - 9.00 og kl. 16.00 - 17.00.