Fotball

Fotballtrening

Vi har fotballtrening for både gutter og jenter på 3. og 4. trinn, med innleide trenere fra NIL(Nordstrand IL)